Hyppeis folkskola, period III

                                                                                                                 Skoldatabasen

Hyppeis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild Mårtensson 2000, 112) Folkskolanuppförd1905-06.

År 1896 startade folkskolan i Hyppeis med 22 elever i hyrd lokal på Jakobs hos bonden Henrik August Jakobsson. Detta kom som en total överraskning för skoldistriktets ordförande Max Lagerbohm som samtidigt var ordförande för skoldirektionen i Näsby. Han skrev förgrymmads att skolan uppkommit genom hyppeisbornas enskilda åtgärder utan att kommunen hade haft någon kännedom om saken. Hyppeisborna lät sig inte skrämmas utan fortsatte med skolarbetet1898-99 i salen på Staffans, 1899-1900 hos Anders och 1901-1906 på Hinders hos Ferdinand Jansson. Hyppeisborna drev också igenom frågan om eget skoldistrik för Hyppeis, Jervis, Hönsnäs, Berghamn och Jungfruskär och processade till sig en andel av brännvinskassan för den privata högre folkskolan och lovade fortfarande ödmjukast att fortsätta köra brännved till skolan i Näsby tills deras eget skoldistrikt var stadfäst. Skolhuset började 1905 byggas på byns allmänning vid Storör och stod klart för invigning höstterminen 1906.Den 1 september invigdes skolhuset ståtligt med rödgula flaggor och folkskolinspektör Ottelin inbjuden. Skolans vedersakare Max Lagerbohm hade 1904 valts till direktionsordförande.

Skolans första lärare blev Albinus Ringvall. Förutom skollärare var han också kommunalpolitiker och folkbildare i allmänhet genom ett mångårigt engagemang i Hembygdens vänner i Houtskär och den kulturella ungdomsrörelsen i Åboland.  Han var också aktiv inom organisationer som arbetade för jordbrukets och fiskerinäringens utveckling. Läsåret 1917-1918 var han tjänstledig och anställd som konsulent inom Svenska folkpartiet. Ringvalls vikarie var Karl Anton Sjöstrand som i boken ”händelser ur minnets dagbok” berättar hur det var att vara lärare i en utskärsby krigsvintern 1918 när två tyska flygare landade på isen utanför skolan och frågade om de var på vitt eller rött territorium.

År 1920 hade elevantalet gått ner till bara 11 elever och krafttag borde göras för att få föräldrarna på utskären Berghamn och Jungfruskär att sända sina skolpliktiga barn till skolan. Problemet återkom sedan gång på gång. Lärare Ringvall förverkligade under sin första tid så kallade ”bokauktioner” till förmån för skolans ekonomi. Också lotteri förekom alldeles som på samma sätt som vid andra skolor i bygden.

Skolans 40-års jubileum i augusti 1936 med en välbesökt fest. Ringvall hade skrivit en historik som emellertid försvann och de återstående uppgifterna har hämtats ur hans dagbok. De två sista åren av sin långa lärarbana vikarierades Ringvall av sin son Stig Ringvall. Vårterminen 1969 drogs skolan in och barnen flyttades till lågstadieskolan i Träsk. Bron över Hyppeis ström hade då funnits sedan 1962, vilket innebar att det inte var svårt att transportera barnen till sin nya skola. 1962 inlöste kommunen den av byalaget upplåtna tomten på Storör.

Lärare vid Hyppeis skola: Albinus Ringvall 1896-1937, Karl Anton Sjövall (vikarie) 1917-18, Stig Ringvall 1935-67, Elvi Hermansson (vikarie) 1941-42, Lisa Sommarström (vikarie) 1943, Birger Abrahamsson (vikarie) 1943, Karin Johansson (vikarie) 1943-44, Karin Lindholm (vikarie) 1944, Solveig Essen 1967-69. (Mårtensson 2000, 110-113)

  • Mårtensson, Bernt (red.): En bok om Houtskär, del II, Vasa 2000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.