Söderuddens lägre folkskola, småbarnsskola, Västanfjärd

                                                                                                                 Skoldatabasen

Soderudden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lindholm 1974)

Småskolefrågan var fortfarande olöst i Västanfjärd efter att Domkapitlet avslagit anhållan om att få ändra de ambulatoriska skolorna till småskolor. År 1917 tillsattes en kommitté för att ordna frågan, Men i all tysthet hade en småskola uppstått på Söderudden där syföreningen med Fredrika Dahlbom i spetsen var initiativtagare. Skolan inledde sin verksamhet är 1912 eller 1913 i Sjöåkers i Bredvik med Elsa Rusell som lärarinna. Något år undervisade också Flora Kurman f. Dahlbom. Skolan ambulerade till en början på olika platser inom föreningens verksamhetsområde. Det första kommunala understödet 75 mk erhöll skolan 1917. År 1920 fick den redan 600 mk.

År 1922 övertog kommunen på föreningens anhållan skolan och en utdimitterad småskollärarinna Signe Roslund (Klingenberg) anställdes. År 1926 inköptes Öhmans torp i Bredviken och inleddes till småskola. Kostnaderna steg till 50 000 mk. Syföreningen bidrog med 20 000 mk. År 1925 infördes elevbespisning med Ingrid Börman som första kokerska. Till 1930 hade skolan egen direktion, men därefter sammanfördes den med Brännboda folkskola till vilket distrikt Bredviken hörde. (Lindholm 1974, 16-18)

Då Söderudden 1927 anhöll om att få skolstäderska förkastades anhållan, men från 1939 godkände fullmäktige anställande av skolstäderska till samtliga skolor. Söderuddens lägre folkskola fick elektrisk belysning först 1945.

I Söderuddens lägre folkskola utsågs Edit Lindholm år 1947 till lärarinna, men år 1952 upphörde skolan och eleverna flyttades till Brännboda. (Lindholm 1974, 46)

  • Lindholm Arne. Västanfjärds folkskola 100 år. Åbo 1974.
  • Sundroos Saga: Min första skola. Ingår i Fångster i tidens ström (25-29. Ekenäs 1983.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.