Sarlinska skolan, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarlinska högstadiet. (Foto MG 2018)

Sarlinska skolan är en finlandssvensk grundskola för elever i åk 7-9 på Skolgatan 16. Skolan, med 269 elever och drygt 40 personer i personalen (2021), är placerad i hjärtat av Pargas och med Finlands största kalkstensgruva som granne. Eleverna tar sig till skolan från olika delar av den vackra åboländska skärgården.

I Sarlinska skolan vill vi att alla skall trivas och må bra. Vi arbetar mycket med att stärka samhörigheten och vi-andan inom den egna klassen, årskursen och skolan. Undervisningen skall hålla hög nivå och vara anpassad enligt elevernas egna förutsättningar och utvecklingsnivåer.

Skolans motto är Tillsammans kan vi

Sarlinska skolan eller tidigare Pargas svenska samskolas skolhus har stått vid Skolgatan i Pargas sedan 1950-talets mitt. På grund av problem med inomhusluften måste det gamla skolhuset nu rivas och det har väckt mycket känslor speciellt hos den äldre generationen Pargasbor.

Skolhuset ritades av arkitekt Ragnar Nyberg och stod klart 1956. Huset byggdes delvis på talko och många Pargasbor var involverade i bygget. Lokalhistorikern Egil Essén i Pargas dokumenterade byggprocessen i filmen ”Vi byggde vår skola”.

Essén var väldigt involverad i byggplanerna, eftersom han på 1950-talet var styrelseordförande för Skolhus Ab, som bildades för att Pargas hade ett enormt behov av en ny skola, men inte fick något statsbidrag.

– Då gick vi man ur huset med bergsrådet Emil Sarlin i spetsen. Boulaget, alltså Pargas Kalkbergs Aktiebolag, gick med i bygget under förutsättning att samhället själv aktivt kommer med och det kom samhället. Papporna slog tegel och mammorna sydde gardiner, säger Essén.

Förutom mindre arbetsinsatser hjälpte Pargasborna till att finansiera skolbygget. Det ordnades bland annat basarer, danser och jordbrukarna i Pargas donerade stock. Själva byggarbetet gjordes av Boulagets personal.

I september 1956 flyttade eleverna officiellt in i det nya skolhuset, men redan under våren hade en del av undervisningen hållits i huset. Skolans invigning hölls den 30 mars 1957. Hälsningstalet hölls av Erik Sarlin, alltså Emil Sarlins son. År 2021 blev det nödvändigt att riva den gamla skolbyggnaden för att ge plats för en ny och modernare, Brava-centret.

Sarlinska skolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarlinska skolans gårdssida. (Foto MG 2018)

https://pargas.fi/brava

https:/skolgatan16.edu.pargas.fi

https://arenan.yle.fi/poddar/1-67198041

https://avi.fi/documents/25266232/147850625/Julkaisu-187_Samlokaliserade+skolor+2023-en+l%C3%A4gesrapport_finale.pdf/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.