Viborgs guvernement

Skolor i till Ryssland hörande Viborgs guvernement 1721-1811. Kejsarinnan Katarina II lät göra en ny skolordning 1787 som gä’llde också skolorna i Gamla Finland. (Hanho 1947, 345-304) Vilket språk som slutligen mest användes i dessa skolor för huvudsakligen finskspråkiga barn har inte framgått, men både latin, svenska och finska användes sannolikt.

Kexholm

Kexholms pedagogi/liten folkskola, period I

 

Fredrikshamn

Fredrikshamns trivial/normalskola, period I

 

Nyslott

Nyslott pedagogi/liten folkskola, period I

 

Sordavala

Sordavala, stadsskola/liten folkskola, period I

 

Viborg

Viborgs katedral/normalskola, period I

 

Villmanstrand

Villmanstrands pedagogi/liten folkskola, period I