[:sv]Finno skola, Esbo[:]

[:sv]Finno skola inledde sin verksamhet 7.1.2003. Skolan är belägen invid gamla Finno folkskola som grundades 1926, numera känt som Röda huset. Läsåret 2018-2019 hade skolan 266 elever fördelade på 21 undervisningsgrupper, såväl stora som små. De små undervisningsgrupperna betjänar de svenskspråkiga eleverna i Esbo som är i behov av extra stöd. I skolans fastighet finns även daghem, förskola och eftermiddagsverksamhet. Sjukhusundervisningen i Esbo är administrerad under Finno skola.

Målsättningen för skolans verksamhet är att fostra eleverna till toleranta och hänsynstagande individer med goda baskunskaper, samarbetsförmåga och en sund självkänsla. Skolan vill också stärka den finlandssvenska kulturidentiteten hos eleverna.  Ämnet modersmål och litteratur samt träning av de kommunikativa färdigheterna genomsyrar hela verksamheten.

Skolans hemsida https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Finno_skola

(foto 2017)[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *