(Svenska) Reallyceum i Helsingfors, Helsingfors

[:sv]Svenska reallyceum

(Bild Internet)

Realyceum verkade åren 1872-1891. Skolan grundades enligt förordningen 1872 och kunde inleda sin verksamhet redan i september samma år. Genom ett dekret 1914 skapades också en klassisk linje i skolan. Därför ändrades namnet 1919 till Svenska lyceum i Helsingfors. Svenska Reallyceum verkade först i stadesfullmäktige Maria Crons hus i hörnet av Kyrkogatan och Riddaregatan. Redan 1877 flyttade skolan till Mariegatan 8, där Industriskolan senare kom att verka.

År 1902 fick Svenska rellyceum ett eget skolhus på Elisabetsgatan 13. Huset hade ritats av arkitekt Theodor Decker och färdigställdes efter hans död av arkitekt Magnus Sjerfbeck. Huset bygdes av byggmästare Johan Johansson för 650 896 mark och 46 penni. År 1968 sammanslogts pojkskolan Svenska Lyceum med Svenska flickskolan i Helsingfors klassvis och bildade Helsingfors svenska lyceum. Från Eliosabetsgatan flyttade skolan 1972, varefter den fastigheten övertogs av Helsingin tyttölukio. Nu verkar Sibeliuksen lukio i det ståtliga skolhuset.

 

Lars G. von Bonsdorff: Reallyceum: Svenska Reallyceum Svenska Lyceum i Helsingfors 1872-1957. Helsingfors Mercators Tryckeri 1960.

Wikipedia

Svenskspråkiga läroanstalter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *