Björneborgs trivialskola, Björneborg

Den första skolan i Björneborg grundades på 1500-talet och torde ha varit en barnaskola – ett pedagogi som snart kompletterades med en trivialskola. Dessa var offentliga skolor i motsats till den nuvarande privata skolan som kan sägas förvalta dessa skolors arv. Trivialskolan i Björneborg hade fyra latinklasser och en apologistklass och motsvarande mängd lärare: rektor, konrektor högre och lägre kollega samt apologist enligt skolordningen från år 1724 (Hanho 1947,103). Under stora ofreden flyttades trivialskolan till Raumo och återvände till Björneborg först 1722. I början av 1800-talet var trivialskolan i Björneborg en av de tre trivialskolorna i Finland som enligt 1724 års skolordning hade fyra klasser samt apologistklass. Lärarkrafterna bestod av rektor, konrektor, äldre opch yngre kollega samt apoologist. Då Borgå gymnasium var det enda i Finland kunde eleverna från trivialskolorna få fortsdätta direkt till Åbo Akademi utan gymnasiestudier.

Hanho J.T.: Suomen oppikoululaitoksen historia I. Porvoo 1947.

2 reaktioner på ”Björneborgs trivialskola, Björneborg”

    1. Estos textos son para personas interesados de la historia de las escuelas. No sé nada de los adblockers. Ud. puede leer los textos en sueco y traducirlos con google translator. En https://www.skolhistoria.fi puede encontrar mi correo electronico si tiene preguntas o comentarios.
      Martin Gripenberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *