Hemslöjdslärarinneinstitutet, Åbo kvinnliga hemslöjdsskola, Drällskolan, Slöjde-skolan Åbo, Åbo väv- och syskola Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Finlands förstsa hemslöjdsskola såg dagens ljus i Åbo år 1821, Där lärde sig flickor  också att läsa och skriva enligt modell för växelläsning. Läroanstalten blev något av en modellskola och elevernas arbeten fick pris vid världsutställningarna i London och St. Petersburg. I slutet av 1900-talet kom också hemslöjdslärarinnor att utbildas vid denna skola.

Skolan hade gamla anor i Åbo med många olika namn (Internet): Drällskolan,   Handarbetsskolan i Åbo,   Slöjde-skolan,  Slöjdskolan (Åbo), Åbo kvinnliga hemslöjdsskola,  Åbo väv- och syskola.

Sedan slutet av 1900-talet har utbildningsenheterna i Åboland stöpts om i flera repriser vilket också har påverkat hemslöjdsutbildningen:

Åbo Hemslöjds- och Handarbetslärarinneinstitut ÅHHI 1951-1961, Åbo Hemslöjdslärarinneinstitut ÅHI 1961-1977, Åbo hemslöjdslärarinneinstitut (ÅHI) 1977-1993,  År 1993 slogs Hemslöjdslärarinneinstitutet ihop med Åbolands vårdutbildning ÅVU. och 1996 blev dessa en del av Yrkesinstitutet Sydväst och är sedan 2008 en del av yrkeshögskolan NOVIA.

  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo  avspeglar sin tid. 1409 år av  allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017
  • Internet 9.1.2022

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.