Högre svenska lantbruksläroverket, (Skuffis), Åbo

[:sv]

Lantbruksläroverket

(Bild: Brenner Ola: Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1916-1966, Åbo, 1966.) Skolhuset på Klostergatan 15 i Åbo.

“Högre lantbruksundervisningen på svenska kom till stånd på initiativ av Svenska lantbrukssällskapet, som i samråd med Finska Hushållningssällskapet grundade en garantiförening, så att undervisningen kunde börja hösten 1916 vid Trädgårdsgatan. Tio år senare lyckades man bygga huset vid Klostergatan där läroverket sedan verkade med två långvariga rektorer Gunnar Hagman (1917-1957) och Ola Brenner (1957-89). År 1949 fusionerade Högre svenska Lantbruksläroverket (Skuffis) och Åbolands lantmannaskola. Skolorna bildade två studielinjer inom läroanstalten. Skolornas garantiförenigar sammankopplades och skolan bytte namn till Brusaby lantmannaskola. Numera ingår läroverket i yrkeshögskolekomplexet Novia.”

  • Brenner Ola: Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1916-1966, Åbo, 1966.
  • Geber Erik: Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015, 22-23.
  • Kujala Jarmo: Utbildning ger möjligheter. Brusaby 100 år. Ekenäs 2006.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.