[:sv]Högre svenska lantbruksläroverket, Åbo[:]

[:sv]Lantbruksläroverket

(Bild: Brenner Ola: Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1916-1966, Åbo, 1966.) Skolhuset på Klostergatan 15 i Åbo.

“Högre lantbruksundervisningen på svenska kom till stånd på initiativ av Svenska lantbrukssällskapet, som  samråd med Finska Hushållningssällskapet grundade en garantiförening, så att undervisningen kunde börja hösten 1916 vid Trädgårdsgata. Tio år senare lyckades man bygga huset vid Klostergatan där läroverket sedan verkade med två långvariga rektorer Gunnar Hagman (1917-1957) och Ola Brenner (1957-89).  Numera ingår läroverket i yrkeshögskolekomplexet Novia.” Geber Erik:Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arrkiv 35/2015, 22-23.

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *