Övriga Finland

Allmänbildade skolor, S=skolor i specialundervisningen, Y=skolor inom yrkesutbildningen, FB=skolor inom fritt bildningsarbete

Björneborg

Björneborgs svenska samskola, period III-V

Björneborgs pedagogi, period I

Björneborgs trivialskola, period II

Fruntimmerskolan i Björneborg, period II

 

Brahestad  

Brahestads pedagogi, period I-II

Svenska småskolan, period III

 

Eura 

Kauttua svenska skola, period iii-V

 

Fredrikshamn 

Fruntimmerskolan, period III

Kadettskolan, period II-III, Y

Svenska flickskolan, period III

Svenska samskolan. period III

 

Högfors 

Svenska folkskolan  i Forssa, period III

Svenska samskolan i Forssa, period III

 

Jyväskylä   

Kuokkala svenska skola, period V

 

Kajana

Kajana pedagogi, period I

 

Karhula  

Svenska folkskolan i Karhula, period III

 

Kexholm i Viborgs län

Kekholm pedagogi, period I

 

Kronoborg, Viborgs län  

Kronoborgs högre jordbruksskola, period III, Y

Sorjos svenska folkskola, period III

 

Kotka   

Kotka svenska samskola, Svenska fruntimmerskolan, period III-V

Svenska folkskolan, elementarskolan i Kotka, period III

 

Kuopio  

Privata svenska reallyceum för gossar och flickor, period II

Pedagogi, period I

 Rantasalmi, Villmanstrand, Nyslott, Kuopio trivialskola, period II

 

Kuusankoski 

Kuusankoski svenska skola, period III-V

 

Lahtis  

Svenska skolan i Lahtis, period V

 

 Nyslott   

Fruntimmerskolan, period III

Nyslott pedagogi, period I

 

Sordavala

Sordavala pedagogi, period I

 

Pyttis

Hinkapyöli folkskola, period III

Broby folkskola, period III

Pyttis kyrkoby folkskola, period III

Pyttis svenska skola, period IV-V

 

Raumo   

Fruntimmersskolan, period II

Raumo pedagogi, period I

 

St Mickel    

Antellska skolan, period III

Svenska samskolan, period II

 

Tammerfors 

Fruntimmerskolan, period II

Svenska samskolan, period II-V

 

 

Tammela

Mustiala lantbruksskola, period II, Y

 

Tavastehus

Fruntimmersskolan, period II

Tavastehus trivialskola, period II

Tavastehus gymnasium, period II-III

 

Torneå

Torneå pedagogi, period I

 

Uleåborg

Fruntimmerskolan, period II   

Svenska privatskolan, period III-V

Uleåborgs trivialskola, period II

 

Varkaus

Varkaus svenska skola, period III-IV

 

Vehkalahti

Vehkalahti pedagogi, period I

 

Viborg 

Fruntimmerskolan i Viborg, period I

Svenska klassiska lyceum, Viborg, period II-III

Stadsskolan, period I

Trivialskolan i Viborg, period II

Viborgs gymnasium, Viborgs katedralskola, period I-III

 

Villmanstrand   

Svenska skolan, period III

Villmanstrand pedagogi, period I