Åboland

Allmänbildade skolor, S=skolor i specialundervisningen, Y=skolor inom yrkesutbildningen, FB=skolor inom fritt bildningsarbete

Dragsfjärd (från 2009 Kimito)

Björkboda folkskola, period III

Dalsbruks folkskola, period III-IV

Dragsfjärds-Hitis medborgarskola, period III

Dragsfjärds kommunala medborgarskola, period III

Hitis-Rosala folkskola, period III-V

Högsåra folkskola, period III

Söderlångvik folkskola, period III

Ytterkulla folkskola, period III

Örö folkskola, period III

 

Halikko   (från 2009 Salo)

Svenska skolan, period IV

 

Hitis (från 1969 Dragsfjärd, från 2009 Kimito)

Biskopsö folkskola, period III

Högsåra folkskola, period III

Rosala-Hitis skola, period III

 

Houtskär (från 2009 Pargas)

Houtskärs folkhögskola, period III-IV, FB

Hyppeis folkskola, period III

Korpo-Houtskär-Iniö folkskola, period III

Mossala folkskola, period III

Näs folkskola, period III

Saverkeit folkskola, period III

Träsk skola, period III-V

Äppelö folkskola, period III

 

Iniö (från 2009 Pargas)

Iniö skola, period III-V

Keistö folkskola, period III

Keistö hjälpskola, period III

Norrby folkskola, period III

 

Karuna (från 1969 Sagu)

Svenska skolan, period III

 

Kimito 

Amosparkens skola, period III-V

Brusaby, Axxell, period III-V, Y

Dalsbruks skola, period III-V

Dalsby folkskola, period III

Gammelboda folkskola, period III

Helgeboda folkskola, period III

Hitis-Rosala skola, period III-V

Husmodersskolan, period III, Y

Kalkkila folkskola, period III

Kila folkskola, period III

Kimitonejdens skola, period IV-V

Kimitoöns gymnasium, period IV-V

Lantmannaskolan, period III, Y

Mjösunds folkskola, period III

Pederså folkskola, period III

Tjuda pedagogi

Vestlax folkskola, period III

Vreta skola, period III

Västanfjärds skola, period III-V

Östermarks folkskola, period III

 

Korpo (från 2009 Pargas)

Galtby folkskola, period III

Houtsala folkskola, period III

Markomby folkskola, period III

Rumar folkskola, period III

Strömma folkskola, period III

Utö folkskola, period III

Åvensor folkskola, period III

 

Nagu (från 2009 Pargas)

Kirjais folkskola, period III-V

Kyrkbackens folkskola, period III-V

Käldinge folkskola, period III

Nötö folkskola, period III

Risis folkskola, period III

Simonsby folkskola, period III

Sexnappa folkskola, period III

 

Nådendal

Klosterskolan, period I

Pedagogi, period I

 

Pargas (inklusive landskommun)

Attu folkskola, period III

Bollstad folkskola, period III

Domarby eller Björkebo folkskola, period III

Iniö skola, period III-V

Kirjala skola, period III-V

Kyrkbackens skola, period III-V

Kårkulla samkommun, period III-V, S

Levo folkskola, period III

Lielax folkskola, period III

Malms skola, period III-V

Nilsby eller Bjällbo folkskola, period III

Pargas köpings svenska folkskola, period III

Pargas köpings hjälpskola, period III, S

Pargas köpings medborgarskola, period III

Pargas svenska gymnasium, period IV-V

Sarlinska skolan, period III-V

Simonby folkskola, period III

Skräbböle skola, period III-V

Skärgårdshavets skola, period IV-V

Storgårds eller Torshälla folkskola, period III

Sunnanbergsskola, period III

Torshälla folkskola, period III

Träsk skola, period III-V

Åbolands folkhögskola, period III-V, FB

Vånå folkskola, period III

 

Salo 

Svenska skolan, period IV-V

 

St Karins

Svenska skolan, period III-V

 

Vestanfjärd (från 2009 Kimito)

Brännboda folkskola, period III

Kälkestad folkskola, period III

Nivelax folkskola, period III

Västanfjärd folkskola, period III

 

Åbo 

Axxell i Åbo, period IV-V, Y

Bell-Lancasterskolan, period II

Bergenheims realskola, period III

Braheskolan, period IV-V

Cygnauesskolan, period III-V

Fruntimmerskolan, period III

Heurlinska skolan, period III

Högre svenska lantbruksläroverket, period III-IV, Y

Katedralskolan, Svenska klassiska lyceum (Classicum), period I-V

Lägre elementarskolan, Realskolan, Reallycéet, Svenska lyceum, period II-III

Malms dövstumskola, period III,S

Sirkkala skola, period III-V

Sirkkalabackens skola, period III-V S

Sjukvårdsskolan, period III, Y

Sjöfartsläroverket Aboa Mare, period IV-V, Y

St Olofsskolan, period IV-V

Svenska flickskolan, períod II-III

Svenska samskolan, period III

Svenska trädgårdsmästarskolan, period III, Y

Åbo folkskola, period III

Åbo handelsinstitut, period III, Y

Åbo trivialskola/Högre elementarskolan, period II